Český výrobce masných výrobků a uzenin

Voma s.r.o. - maso - uzeniny Klasa

Výroba

Vedení společnosti směřuje veškeré úsilí na komplexní rozvoj firmy. Ten v sobě zahrnuje budovy, technologie, organizaci, kvalifikaci pracovníků, sortiment výrobků, hygienu a kvalitu. Společnost je nositelem certifikátů ZDE.

S tímto zázemím je snadnější ucházet se o uznání a ceny výrobků na regionálních i celostátních soutěžích.

Tato ocenění dokazují, že se VOMA řadí k významným a úspěšným středním podnikům potravinářského průmyslu v České republice.